TERAPEUT ENERGETICKÉ PSYCHOLOGIE EFT

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK

BUT infoSTUD

 PRAKTIK KVANTOVÉ LÉČBY  

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

BUT infoSTUD

Vytisknout

Stres z blížící se maturity

Napsal Sindy dne .

Daniel, 18 let, přišel se stresem, který ho začal trápit v průběhu prázdnin. Po prázdninách bude v maturitním ročníku střední školy a začal pociťovat stres z blížící se maturity. Neměl vůbec chuť si představit, že si bude muset sednout k učení, protože ho střední škola vlastně vůbec nebavila. Požádala jsem ho, aby mi popsal, co ho na blížící se maturitě nejvíc trápí a z čeho pociťuje největší stres.

Oblastí bylo několik:

-        Jak bude maturita probíhat.

-        Na maturitní předměty se jim v posledním ročníku vymění pedagogové.

-        Jaké budou otázky v jednotlivých předmětech.

-        Jak bude komise posuzovat výkony studentů.

-        Neví, jak se učit na jednotlivé předměty.

-        Jak má určit, co je v předmětu pro zvládnutí učební látky k maturitě důležité více a co méně.

-        Cítí se neschopný, má pocit, že neumí dotáhnout věci do konce.

-        Nedovede si představit, že by si měl sednout k učení, protože ho to nebaví.

 

Požádala jsem ho, aby si vybral problém, který ho v dané chvíli trápí nejvíce. Požádala jsem ho, aby mi také hned řekl, kdyby se jeho pocity v průběhu EFT jakkoliv změnily.

 

Danek si vybral jako nejvíce stresující představu, že by si vůbec měl sednout k učení. SJS uvedl 10.

Zformulovali jsme větu:

„I přesto, že cítím velkou nechuť a nezájem sednout si a učit se na maturitu, protože mě to nebaví, mám se rád a přijímám se.“

Po prvním celém okruhu s polarizací, procesem i gamutem se SJS mírně snížilo, podle Danka na 9.

Zeptala jsem se, zda cítí ve svých pocitech nějakou změnu, kterou by chtěl zařadit do věty. Řekl, že zatím ne. Pokračovali jsme dále: „I přesto, že stále ještě cítím  ….“.

Po druhém celém procesu se SJS pohnulo na 8 a Danek si uvědomil, že se objevily i fyzické pocity. Tyto pocity jsme zakomponovali do věty:

I přesto, že stále ještě cítím velkou nechuť a nezájem sednout si a učit se na maturitu, protože mě to nebaví a mám z toho pocit na pravé straně střev ve tvaru popraskaného uhlíku z čajové dýmky, mám se rád a přijímám se.“

Věta byla dost dlouhá, ale Danek se v ní cítil dobře, protože si užíval pocit, že se uvnitř „něco“ děje, co mu pomáhá zbavovat se předchozího stresu. Na mou otázku, jestli chce ještě zachovat ve větě slova „velkou nechuť“, odpověděl, že to tak stále ještě cítí správně.

Pokračovali jsme celkem ještě 4x v této formulaci, SJS se postupně snížilo na 4.

Pak se Dankovi změnily fyzické pocity. Upravili jsme větu s tím, že už chtěl vynechat  slovo „velkou“.

Nová formulace tedy zněla:

I přesto, že cítím zmenšující se nechuť a nezájem sednout si a učit se na maturitu, protože mě to nebaví a mám z toho trochu pocit na pravé straně střev ve tvaru ohoblované americké sušenky, mám se rád a přijímám se.“ Opakováno 3x. SJS se snížilo na 2.

Opět nastala změna fyzických pocitů. Protože SJS už bylo hodně  dole, udělali jsme 4x malý okruh s formulací:

Mizející nezájem a nechuť sednout si a učit se na maturitu s pocitem stopy na pravé straně střev po něčem, co už tam není.“ Pak podle Danka se SJS dostalo na 0.

Provedla jsem kontrolu závěrečným rozhovorem:

„ Představ si, že je už školní rok, ty přijdeš domů ze školy. Venku je krásný den, sluníčko tě láká kamkoliv vyrazit za zábavou. Co ty na to? Maturita se blíží. “

Danek: „ Víš, já už vím, že je to potřeba. Mám chuť se připravit, protože si chci dokázat, že to zvládnu. Sobě i tátovi. Řeknu si, co se ten den chci učit, udělám si nějaký plán a jdu do toho. Ta nechuť je pryč, dovedu si představit, že sedám k učení a že mi to zkrátka leze do hlavy. Mám z toho super pocit. Je mi fajn.“

S Dankem jsem domluvena, že naše schůzky nekončí. Budeme zpracovávat další jeho pochybnosti pramenící z maturity. A bude si od začátku školního roku hlídat, jak je na tom s chutí učit se, aby bylo možné včas odhalit přímé příčiny.

 

Libuše Zárychtová -  Magali

Terapeut energetické psychologie & EFT

Gruzínská 662/12,

Praha 10, 100 00

Tel.: 734 455 554, 605 80 60 80