PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 51. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024/25

21-22.9., 19-20.10., 16-17.11., 14-15.12., 25-26.1., 1-2.3.2025

BUT infoSTUD

Výkonnost, práce, finance

Vytisknout

Nespokojenost v práci, fyzické projevy související s vysokým pracovním stresem

Napsal Sindy dne .

Moje kolegyně z práce mě poprosila o pomoc při řešení její dlouhodobé nespokojenosti v zaměstnání, ke které se v posledním měsíci přidaly i výrazné fyzické projevy související s pracovním stresem, který pociťuje.

 První sezení jsme započali řešením nespokojenosti a fyzických projevů a to následovně:

-        Mám odpor, když musím jít do práce

-        Jak vypadá odpor, kde ho přesně pociťujete?

-        Cítím silný tlak v oblasti žaludku, při představě, že musím jít do práce SJS 8 – SJS 6

-        Stále ještě cítím tlak v oblasti žaludku, při představě, že musím jít do práce SJS 3 – SJS 2

-        Cítím tlak na hrudníku při představě, že sedím v kanceláři SJS 7 – SJS 3

-        Cítím tlak na hrudníku, když si představím, že musím otevřít poštu a číst nově příchozí maily SJS 10 – SJS 7

-        Stále cítím tlak na hrudníku, při představě, že budu muset číst ty maily SJS 7 – SJS 4

-        Tlak na hrudníku, protože ty maily chodí pořád dál a dál SJS 8 – SJS 4

-        Tlak na hrudníku, protože je nestíhám procesovat včas SJS 7 – SJS 2

-        Cítím žáby na hrudníku, že svou práci nezvládám, tak jak bych měla SJS 10 – SJS 7

-        (žáby na hrudníku = popis klientky týkající se výrazného bušení srdce na hrudi pod vlivem stresu)

-        Mám strach, že zkolabuju a dostanu infarkt SJS 10 – SJS 4

-        Jak byste měla zvládat svou práci?

-        Potím se po celém těle, při představě, že musím stihnout všechno zvládnout přesně podle požadavků a bez chyb SJS 6 – SJS 4

-        Stále se potím, protože to prostě nemůžu všechno stihnout SJS 4 – SJS 0

-        Jsem hrozně nasraná, protože i když pořád dělám na maximum, stejně to není dost SJS 8 – SJS 5

-        Jsem pořád nasraná, protože pořád makám a nemám žádnej soukromej život SJS 6 – SJS 3

-        Cítím lítost, protože nemám čas na své koníčky, nechodím sportovat, protože jsem pořád hrozně unavená, nemám čas si zajít do kina, pořád doma myslím na to, co jsem všechno nestihla a co ještě musím všechno udělat (klientka pláče, tj. použijeme techniku příběhu – jak klientka mluví o tom, co ji trápí, a pláče ťukáme)

-        Cítím nechuť, když si představím, že musím pracovat

-        Práce, kterou dělám, mě nebaví.

-        Strašně mě sere to papírování, co musím dělat

-        Nebaví mě dělat tu administrativu

-        Nejsem si jistá, že tato firma a práce je ta pravá pro mě

 Následně jsem provedla kontrolu, zda všechny případné problémy byly odstraněny a to tak, že jsem klientku požádala, aby si přestavila následovné, a v průběhu jsme kontrolovaly, jestli nejsou ještě nějaké setrvávající příznaky:

-        že musí jít do práce, sedí v kanceláři, musí otevřít poštu a vidí, kolik mailů přibylo, ať si představí, že čte příchozí maily, ať si představí, že nestíhá, že má rozpracovaných několik úkolů, které již měli být odevzdány a do toho jí chodí stále nové a nové maily s dalšími požadavky; dále představa toho, jak musí v kanceláři sedět a procesovat administrativu, která ji nebaví

Tímto došlo k odstranění výrazných fyzických symptomů, na které si klientka stěžovala, jako na akutní (bušení srdce, strach z infarktu atd.)

Jako zpětnou vazbu od klientky jsem dostala, že sice stále ještě musí procesovat úkoly, které ji nebaví, ale nemá odpor a nechuť a uvědomuje si výrazné zvýšení rychlosti své práce, díky odstranění odporu a nechuti k ní. 

Dále jsme se domluvily na druhém sezení, protože klientka byla převedena s účinností cca za 3 měsíce na vyšší pracovní pozici, při tomto jsem použila Metodu Volby, tj. vyhledání toho, co je v současném stavu vyhovující a případně v čem by mohl být nový stav nevyhovující.

 Současnost (pozitivní):

-        už v tom umím chodit

-        vím přesně, co mám dělat

-        v podstatě mě nic nemůže překvapit

-        mám svý jistý

-        je to nuda, ale vím, co a jak

-        už znám lidi v kanceláři

 Budoucnost (negativní)

-        nevím, co mě čeká

-        budu se muset učit nové věci

-        budu muset víc a tvrdě pracovat

-        nevím, jak to budu dělat

-        budu mít víc zodpovědnosti a nezvládnu zavést fungující systém

-        co když přijdou na to, že na to nemám, že jsem se tam dostala omylem

-        jsem neschopná a blbá

-        co když nebudu vycházet s novými lidmi (podřízenými a nadřízenými)

 Pro jednotlivé negativní fráze stanovíme SJS a pozitivní frázi a ťukáme následně trio (negativní/pozitivní/ a střídáme negativní a pozitivní se zakončením pozitivní frází) + kontrola SJS

 Bolí mě hlava, nevím, co mě čeká – SJS 7 / Rozhoduji, se cítit se v každé nové situaci v klidu a udělat maximum, co můžu.

Cítím tlak na hrudníku, že se budu muset učit nové věci – SJS 8 / Cítím radost, že se můžu učit nové věci, protože tím získávám nové vědomosti.

Tlak v oblasti spánků, že budu muset víc a tvrdě pracovat – SJS 10 / Rozhoduji se, že i v nové pozici budu dodržovat pracovní dobu, tak abych měla i volný čas.

Tlak v oblasti žaludku, nevím, jak to budu dělat – SJS 6 / Rozhoduji se cítit v klidu a pohodě a jednotlivé úkoly budu řešit, jak nejlépe dovedu, až přijdou.

Tlak okolo žaludku, budu mít víc zodpovědnosti a nezvládnu zavést fungující systém – SJS 8 / V každé situaci se cítím schopná a zvládám úkoly, které jsem dostala s novou prací.

Bolí mě srdce, přijdou na to, že na to nemám, že jsem se tam dostala omylem – SJS 7 / Přijímám to, že jsem schopná.

Nemůžu se nadechnout, jsem neschopná a blbá – SJS 6 / Rozhoduji se v každé situaci cítit se schopná.

Tlak na hrudníku, nebudu vycházet s novými lidmi – SJS 8 / Rozhoduji se cítit se při jednání s novými lidmi vyrovnaná a klidná. Rozhoduji se v každé situaci v klidu vyslechnout názory ostatních lidí a ty objektivně je posoudit.

 Klientka dále uvedla, že by si ráda do budoucna rozjela svoje vlastní podnikání, v oblasti kosmetiky, kterou používá a výživového poradenství. Ráda by si paralelně při práci vytvořila klientelu, aby nejpozději za pět let, byla schopna přejít ze současného zaměstnání.  Dohodly jsme se, že použijeme hypnózu, pro posílení její vůle a důvěry, které povede k uskutečnění požadovaných změn. 

Před vypracováním textu jsem provedla test progresivní relaxace – dle kontroly klientovi subjektivní reakce, jsem se rozhodla do textu zapracovat příchozí zvuky zvenku a chvění víček, které klientka pociťovala.

Pro sezení, jsem použila hypnotický text, který jsme obdrželi na semináři EFT, pro úplnost uvádím změny textu.

Indukce – progresivní relaxace se zapracováním příchozích zvuků zvenku a chvění víček klienta, které

Prohlubování – sestupování po schodech

Tajné místo – pláž u modrého moře, vidím na pláži krásnou palmu. Ležím na teploučkém písku a cítím, jak mě hřeje. Cítím vůni moře a v dáli slyším racky. Cítím se příjemně uvolněná.

Sugesce – protože vytváření prodejního týmu a klientely je proces, je nutné vytvořit takové sugesce, které budou podporovat pravidelnou aktivitu vedoucí k žádoucímu cíli, tj. stanovení jednotlivých kroků, které povedou ke klientčinu cíli, které jsme ve spolupráci s klientkou vytvořily následovně:

  • každý týden věnuji minimálně 2 hodiny práce při vytváření návrhů textů a vytváření webových stránek
  • nejpozději 1/6 mám svoje webové stránky veřejně přístupné
  • mám udělané vizitky
  • každý týden min. 2 hodiny věnuji telefonování potenciálním novým klientkám
  • každý týden min. 2 hodiny věnuji telefonování stávajícím klientkám
  • každý týden udělám min. 3 sezení s potenciální nebo stávající klientkou
  • mám každý měsíc 30000 Kč z prodeje kosmetiky a výživového poradenství
  • každý týden min. 1 hodinu věnuji získávání nových informací k produktům
  • 1x týdně dělám vyhodnocení prodeje a vývoje mého podnikání a udělám si návrh dalších akcí, pro rozvoj, jako je propagace

Metoda zrcadla: asociace a disociace, nechám klientku stoupnout před zrcadlo, představit si úspěšnou podnikatelku a následně pomocí asociace ji poprosím, aby vstoupila do zrcadla, vstoupila do té osoby a nechám ji procítit úspěch, který tato žena má a nechám ji chvíli užít ten pocit úspěchu. Následně ji poprosím, aby ze zrcadla vystoupila a opět se od osoby v zrcadle disociovala, neboť ještě má před sebou cestu, než daného cíle dosáhne.

Probouzení – zvyšování hlasu

Závěrečný rozhovor, ve kterém jsem s klientkou zkontrolovala, zda se cítila dobře a nepociťovala něco nepříjemného. Klientka potvrdila, že nic nepříjemného necítila, ba naopak se cítila výborně, když se vžila do kůže úspěšné podnikatelky v zrcadle. 

Irena Kleinová

Terapeut energetické psychologie