PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 50. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024

27-28.1., 2-3.3., 29-30.3., 27-28.4.,25-26.5., 29-30.6

BUT infoSTUD

Vytisknout

Problém s navázáním partnerského vztahu

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

 

Navštívila mne klientka, 27 let, která měla problém s tím, že od posledního několikaletého vztahu nemůže najít partnera. Že se v jejím okolí nevyskytuje nikdo „pro ni vhodný“ a zároveň nezadaný. Ráda by navázala nový partnerský vztah, ale stále se nedaří. 


Nejprve jsme se zaměřily na její pocity, které v současné době prožívá ohledně otázek potenciálního partnerství: 


I přesto, že v mém okolí neexistuje chlap, o kterého bych měla zájem, mám se ráda a přijímám se. 


• mám vysoké nároky na potencionálního partnera (zde jsme probraly o co konkrétně se jedná a jednoznačně vyplynulo na povrch, že se klientka spíše obává případného dalšího zklamání)

• bojím se zklamání z nového partnerství / mám strach z opětovného zklamání / bolesti / zbytečného investování svého času do vztahu, který nemá smysl

• zde jsem klientku nasměrovala k poslednímu pocitu zklamání v partnerství a přesunuly jsme se více do minulosti do doby jejího rozchodu z posledním partnerem. Z pohledu čerstvého rozchodu jsme tedy dále řešily emoce, které rozchod přímo vyvolal: smutek, že … / pocit osamocení / pocit zrady / atd. posléze se začala řešit obecnější rovina:

• nevěřím, že mi nový vztah vydrží / ostatní se také rozcházejí / mí známí se rozešli / atd. /

• mým rodičům neklape jejich vzájemný vztah – zde jsme s klientkou probraly vztah jejích rodičů, z čehož bylo zřejmé, že hodně vztahových emocí má spojených s nefunkčním vztahem jejích rodičů
Poté jsme se zaměřily na vztah jejích rodičů, pohledem klientky jako dítěte:

• silným tématem se zde objevily časté hádky rodičů: nemám ráda, že se rodiče hádají / je mi líto, že se hádají / bojím se, že se rozejdou / je to moje vina, že se hádají / jsem smutná, že … / chce se mi brečet, protože … / cítím bezmoc, když … / cítím zmatek, že se … / je mi líto, že se hádají o blbostech / atd.
Prošly jsme takto veškeré napjaté emoce, které klientka cítila ve svazku jejích rodičů ze dětského pohledu, které se týkaly hádek. Po závěrečném zhodnocení stavu klientka uvedla, že se již cítí v této věci nad věcí a že v tuto chvíli ji další napjaté momenty v souvislosti s rodiči a dětstvím nenapadají. 

Vrátily jsme se ještě zpět k jejím emocím, týkajícím se jejího posledního rozchodu. Zde se emoce také vyčistily.

V tuto chvíli bylo první sezení ukončeno. Klientka jela za 2 týdny po sezení navštívit na víkend rodiče. Obvykle tam nerada jezdila, protože rodiče se doma hádají a ona tuto situaci špatně snáší. Po víkendu mi sdělila, že víkend proběhl v pohodě, divila se, že se rodiče nepohádali a celkově pobyt hodnotila, že jej snášela dobře a „neměla ty svoje stavy“ jako reakci na tyto hádky. 


Druhé sezení probíhalo asi s měsíčním odstupem od prvního. Prošly jsme novinky v jejím životě s ohledem na naposledy řešená témata. Klientka připustila, že se v jejím okolí objevilo několik „vhodných“ mužů. Poté co klientka připustila, že se „vhodní“ muži kolem ní objevují, zaměřily jsme se na věci, které sama dále označila jako že brání tomu, aby byla schopna s nimi navázat kontakt takovým způsobem, aby se cítila přirozeně: 

• mám nízké sebevědomí - z čehož vyplynulo, že tím rozumí navázání kontaktu a následnou komunikaci s muži:

• neumím normálně se bavit s někým, kdo se mi líbí / bojím se začít hovor / upozornit na sebe

• bojím se, že v rozhovoru s potenciálním partnerem budu trapná / nebudu vědět co mám říkat / nechci na sebe příliš upozorňovat, abych nevypadala jako běhna / vypadám jako běhna, atd.

Poté klientka připustila, že je v jejím okolí konkrétní muž, o kterého má zájem (A.)
• bojím se sama mluvit s A. / připadám si divně, že bych měla první navázat kontakt s A. / připadám si nepříjemně při představě, že bych měla první navázat kontakt s A. / bojím se, že budu vypadat trapně, když budu navazovat oční kontakt s a: / usmívat se na A. …
Pak se ukázalo, že nejde pouze o pocity týkající se kontaktu s A., ale také pocit konkurence kamarádky A. (L.):

• vadí mi, že se kolem A. točí kamarádka L. / žárlím, když je v práci L. s A. / když se spolu baví / když si mě A. nevšímá / když se na něj L. směje …
Postupně jsme prošly veškeré aspekty a emoce, které si vzpomněla, že ve vztahu k A. a případným dalším potenciálním partnerům může pociťovat. 


Po shrnutí veškerých emocí a vyzkoušení reakcí klientky na tyto emoce (tzn. neutrální reakce) bylo druhé sezení ukončeno. Podle poslední zpětné vazby se kolem klientky nyní „točí“ několik mužů. Klientka je již nehodnotí skrz své vysoké nároky (jak vyplynulo z prvního sezení, vysokými nároky se „chránila“ před dalším zklamáním). Ukázala se však nová témata, která s problémem souvisejí a která bude potřeba řešit. V tuto chvíli jsme dohodnuty na třetím sezení ohledně této problematiky. 

 

Hana Kmínová
Terapeut energetické psychologie & EFT