PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 51. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024/25

21-22.9., 19-20.10., 16-17.11., 14-15.12., 25-26.1., 1-2.3.2025

BUT infoSTUD

Vytisknout

Rozchod s partnerem

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

 

Vyhledala mě pani Věra, které je 50 let a opustil ji manžel Milan, protože si našel mladou partnerku ve věku 28 let. Pani Věra mě požádala, abych jí pomohla vyrovnat se s danou situací a zároveň se zbavit přílišné citlivosti.

Léčebný postup jsem rozdělila na dvě části. Nejdříve metodou EFT zpracováváme moment, kdy manžel Věře oznamuje důvod jeho odchodu.

Již při vzpomínce na tuto scénu si žena stěžuje na tíhu na prsou, zvýšenou nevolnost a jako hlavní emoci uvádí velký smutek. Abychom měly představu o tom, jak se nám daří naše spolupráce, určujeme si hned na začátku subjektivní míru stresu, která je na nejnižším bodě (SJS = 1). 

Po vyťukání Jsem smutná (SJS = 3), mizí nevolnost a ťukáme postupně na Ublížil mi následuje zmírnění bolest a tíhy na prsou (SJS = 4), Neodpustím mu to (SJS = 5), Nepochopila jsem, proč si zvolil mladší dívku (SJS = 6) - mizí bolest a tíha na prsou, ale objevuje se bolest v oblasti žaludku.

Vyťukáme Milan mi leží v žaludku (SJS = 7), ale i když mizí somatické obtíže, opět se dostavuje pocit velkého smutku. Formulace I přestože mi Milan ublížil, rozhoduji se být klidná, vyrovnaná a nad věcí (SJS = 8) nás posunuje opět o krůček dál. Ale stále tady zůstává otázka odpuštění.

Pokud pani Věra není schopna manželovi odpustit, je zde stále emoce, která pracuje proti nám. Z tohoto pohledu s klientkou celou situaci rozebírám a pak volíme pečlivě další formulaci, kterou vyťukáme - I přestože Milan ublížil mému Já, rozhoduji se být nad věcí a odpustit mu (SJS = 10). Ještě se přesvědčuji, zda nezůstává stín negativních emocí, ale pani Věra říká, že se cítí vyrovnaně a v pohodě. 

To potvrzuje i výrazná změna jejího obličeje – bledost zmizela, sevřené rysy povolily, oči se projasnily, ústa se doširoka usmívají a celé tělo se napřímilo. 

Nyní se ještě vracíme k druhému přání pani Věry – zbavit se své přílišné citlivosti.

Upozorňuji klientku, že citlivost je důležitou součástí její osobnosti a že by bylo vhodnější zajistit spíše kontrolu nad nevítanými emocemi v situacích, kdy si to bude sama přát. Domlouváme se na hypnóze a sugesci Jsem citlivá, ale své emoce ovládám. 

Sugestibilita klientky je velmi dobrá a po probuzení z transu se cítí uvolněně a spokojeně. Následují ještě tři konzultace, zaměřené jen na hypnózu, kdy rozšiřuji formulaci sugescí a zároveň zadávám posthypnotickou sugesci – DOTKNU-LI SE PRAVÝM UKAZOVÁKEM HŘBETU LEVÉ RUKY Ovládám svůj pláč, Ovládám své emoce, Mám emoce pod kontrolou. Při využití této formy autosugesce může pani Věra aktivně volit kvalitu emoci, kterou chce v dané situaci docílit. 


S klientkou jsem se setkala za 14 dní. Byla nadšená, protože měla možnost si za tu dobu několikrát ověřit, že své emoce má pod kontrolou a rozchod s manželem je pro ni banální epizodou. A to vše díky metodě EFT. 

 

Ing. Barbara Vyšatová