PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 51. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024/25

21-22.9., 19-20.10., 16-17.11., 14-15.12., 25-26.1., 1-2.3.2025

BUT infoSTUD

Vytisknout

Nedostatek uznání a přijmutí

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

 

Kontaktovala mě kamarádka Eliška, učitelka, 48 let, 2 dospělé děti. Vždycky byla velmi aktivní, usměvavá, každému ochotná pomoct. Tentokrát byla totálně na dně. Manžel jí sdělil, že už ji nemá rád, ale že se od ní zatím neodstěhuje, protože nemá kam. Otec (81 let) ve stádiu počáteční demence. Problémy v práci (ve škole), nová ředitelka, dělá jí podrazy. Eliška byla zcela vyčerpaná, na počátku zhroucení.

Domluvily jsme si setkání s tím, že na její problémy zkusíme aplikovat EFT.

Sešly jsme se za týden, Eliška mi znovu zopakovala všechny důvody svých současných problémů a řekla, že největším stresorem je pro ni v současné době:

• Stránka finanční (vždycky byla zvyklá finančně „táhnout“ celou rodinu a uspokojovat finanční nároky všech členů rodiny před event. nároky svými. Nyní má před sebou větší výdaje a není si jista, jak to sama zvládne. V poslední době o sebe začala víc pečovat a chodit cvičit a má z toho výčitky svědomí, že utrácí moc potřebných peněz za sebe.

• Druhým velkým stresorem je škola, ve které učí, a neutěšené poměry v ní.
Ptám se Elišky, jaký problém by chtěla řešit jako první. Uvažuje. Finance? Školu? Najednou říká: Nejsmutnější pro mě je, že mi maminka (zemřela před cca 20 lety) nikdy nedala najevo, že by mě měla ráda. Vzpomíná si na situaci, kdy ji maminka vysloveně odmítla vyslyšet. SJS 10.

Ťukáme.
Přestože maminka ani nedokončila rozhovor, kdy jsem se jí ptala, jestli mě má vůbec ráda a dala přednost společnosti cizích lidí, mám se ráda .....
Přestože mi to bylo hrozně líto, ...
Přestože se mě ujali cizí lidi a měli pro mě víc citu než maminka, ...

...
SJS klesá na cca 6
Po chvíli se Elišky ptám, když si tu situaci teď představí, jak ji před sebou vidí. Říká, že v dálce a rozmazaně.
Díky nedostatku času se domlouváme, že na problému bude doma pracovat sama a že se znovu sejdeme za 4 dny.
Na příští setkání dorazila Eliška skleslá a smutná hlavně z neutěšeného vývoje událostí doma. Měla slzy na krajíčku a nechtěla zatím pokračovat v řešení problémů s maminkou s tím, že na to momentálně nemá sil. Z množství dalších problémů se tedy pouštíme do řešení problémů ve škole, kde učí. SJS 8

Přestože na mě ředitelka křičela za problém (konkrétní), který sama způsobila, mám se ráda ...
Přestože jsem cítila bezmocný vztek, když na mě ředitelka křičela, ...
Přestože jsem cítila v té chvíli velkou křivdu, ...
Přestože mi to bylo hrozně líto, ...

....
Eliška si vzpomíná, že podobný problém měla i ve škole, kde učila předtím. Byla tam ve svém oboru jediná, studenti ji měli rádi a uznávali ji jako odbornici a to leželo v žaludku řediteli školy.

Přestože ředitel nikdy neocenil moji práci, mám se ráda ...
Přestože mě ředitel zavolal do ředitelny a tam na mě řval, ...
Přestože mě ponižoval před kolegy, ...
Přestože se mě před ním nikdo z kolegů nezastal, ...

...
Na závěr se ještě vracíme k Eliščině současné ředitelce a používáme metodu volby:
Přestože cítím bezmocný vztek, když na mě ředitelka křičí, rozhoduji se být příjemně překvapená, jak dokážu být nad věcí a v klidu ...

S Eliškou se budeme scházet i nadále, protože máme ještě mnoho práce před sebou.Věra Hanušová
Terapeut energetické psychologie & EFT