PŮLROČNÍ ORIGINÁLNÍ EFT CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK 

PŘÍMO S INICIÁTORKOU METODY EFT V ČR

TERAPEUT ENERGETICKÉ

PSYCHOLOGIE EFT 

TERMÍNY 51. BĚHU TERAPEUTICKÉHO VÝCVIKU 2024/25

21-22.9., 19-20.10., 16-17.11., 14-15.12., 25-26.1., 1-2.3.2025

BUT infoSTUD

Tipy a videa pro zdraví a úspěch

Vytisknout

Léčení vnitřního dítěte pomocí EFT

Napsal Sindy dne .

Za úpravu a gramatiku příspěvku zodpovídá autor

 

Přípravná práce
Ve velké většině případů potřebujeme udělat přípravnou práci, než vůbec můžeme začít. Je smutnou pravdou, že mnohá hluboce uložená základní přesvědčení, která nyní jako dospělí máme o tom, jak by se mělo zacházet a jednat s dětmi, se ostatně zformovala na základě toho, jak se zacházelo s námi.

Proto tedy možná začneme s dotazováním na některé základní otázky o vašich pocitech týkajících se dětí celkově.

• Jaké jsou tvé pocity ohledně dětí?

• Máš je ráda?

• Zdají se ti být obtěžující, rozčilující, neustále požadující pozornost, omezující tvůj vlastní prostor?

• Máš ráda „určité druhy dětí“ více než ostatní? Pokud ano, z jakého důvodu?

• Jaký „druh“ dětí se ti zdá být obzvlášť „obtěžující“? Jakého věku, typu, rodu, rasy, vychování, vzhledu?

• Jak cítíš zodpovědnost dospělých za děti?

• Máš nějaké obzvlášť silné názory na to, co by se mělo dělat s dětmi, pro děti nebo dětmi?

Výše uvedené otázky vám pomohou, abyste si začali uvědomovat některé emoce a vzpomínky týkající se dětí obecně. 
Nemusím vám ani říkat, že většina dlouho trvajících problémů nebo omezení ve vašem současném životě je nějakým způsobem zakořeněná ve zkušenostech z dětství nebo jejich nedostatku, to už na každé rovině víte. Proto by se tam „měl nacházet odpor“ vůči tomu se už jenom na tyto druhy témat podívat. Skutečně vás žádám, abyste ťukali na tento silný odpor – může obsahovat zásadní klíč k vašim současným problémům.

Nyní se přesuňme k práci na své vlastní minulosti, dětem, kterými jste kdysi byli.

Ťukání v zastoupení na vlastní minulost

Mechanismus ťukání v zastoupení je obzvlášť užitečný v kontextu přístupů k léčení vnitřního dítěte, protože má trojí efekt:

• Za prvé vyčistí velice úspěšně téma obsažené v otázce z mnohem důmyslnější starší pozice, na které jste nyní.
• Za druhé vytvoří pocit „spojení“ a „zodpovědnosti“ za své minulé já – je to způsob „přeměny vzorů“ sebe sama.
• Za třetí ťukání v zastoupení na své minulé já léčí tyto staré rány a bolesti a současně mění celý váš systém, sebeúctu, pojetí sebe sama nebo jakkoliv to chcete nazvat, NYNÍ, když změny čeří vše, co jste, vytváří nové vzory chování, myšlení a možnosti.

Léčení v časové posloupnosti

Nyní vám dám pár návrhů možných oblastí, kde by bylo možná užitečné aplikovat EFT.

Početí a těhotenství
Vezměte v úvahu, že dítě, které bylo počato a roste, se stalo vámi. Jaké byly okolnosti v tomto období? Je zde něco, co vám přichází na mysl, a týká se tohoto časového období, nějaký pocit, emoce, nějaká slova nebo tvrzení, která zůstala s vámi a stále způsobují neklid?

Příklady otevírajících tvrzení (prosím, všimněte si mírných modifikací ve tvrzeních):

• I přesto, že se toto dítě nikdy nemělo narodit, nyní toto dítě hluboce a cele miluji a vítám.

• I přesto, že toto dítě bylo nechtěné, nyní toto dítě hluboce a cele miluji, přijímám a vítám.

• I přesto, že matka dítěte po celé těhotenství pila alkohol, nyní toto dítě hluboce a cele miluji a vítám.

• I přesto, že se říkalo, že toto dítě se narodilo pod nešťastnou hvězdou, nyní toto dítě hluboce a cele miluji a vítám.


Možná budete chtít po dokončení kol s takovými tvrzeními pokračovat jiným kolem, ale použijte následující všeobecné tvrzení: 

„Nyní toto dítě hluboce a cele léčím.“

Poznámka: Pokud vám tato otevírající tvrzení způsobují příliš velkou bolest, možná bude lépe absolvovat tento proces s jinou osobou, aby vám byla průvodcem a podpořila vás.

Porod
Porod je vždy velmi dramatická zkušenost. Možná si na něco vzpomínáte, možná máte dojem nebo pocit něčeho, co se tehdy stalo, mnohým z nás se vyprávěly příšerné věci o tomto období a toto vše je uloženo na některé z úrovní v našich multifunkčních energetických matricích.

Zde jsou příklady některých otevírajících tvrzení:

• I přesto, že toto dítě způsobilo své mámě tolik bolesti a utrpení, já nyní hluboce a cele tomuto dítěti odpouštím a miluji je.

• I přesto, že se toto dítě narodilo příliš brzy, nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám.

• I přesto, že toto dítě málem zemřelo, nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám.


K těmto tvrzením ohledně porodu doporučuji vždy po každém kole přidat jedno kolo s: 

„Nyní toto dítě hluboce a cele léčím ze všech jeho zranění, které možná utrpělo během porodu.“

0 – 6 měsíců
Toto je kritické období v životě dítěte,, kdy činí své první zkušenosti s nesnadným. Neustálá péče, pozornost, láska, teplo, krmení jsou pro toto dítě esencí, aby mohlo vyrůstat v silného člověka plného důvěry. Někteří říkají, že ty skutečně nejzákladnější idey a koncepty, které se nacházejí pod prahem vědomí, nebo slova, obrazy jsou formovány v tomto období.

Příklady otevírajících tvrzení: 

• I přesto, že toto dítě nikdy neobdrželo dostatek lásky, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji.

• I přesto, že toto dítě bylo ponecháváno samo ve tmě, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a objímám.

• I přesto, že toto dítě bylo tak bezmocné, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám za ně zodpovědnost.

• I přesto, že toto dítě pořád křičelo, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a vyživuji.


Doporučuji přidat ke každému kolu následující:

„Nyní toto dítě hluboce a cele léčím ze všech jeho zranění, které utrpělo v tomto křehkém období.“

6 měsíců – 2 roky
Z úplného spoléhání se na své pečovatele dítě nyní začíná svá vlastní zkoumání světa. Jeho zkušenosti během tohoto období – a to včetně učení se chodit na toaletu na hrneček – ustanovují jeho energetické výměny s vnějším světem na té nejhlubší úrovni. Zahrnuje to základní přesvědčení, co se smí a nesmí mít, co se smí a nesmí dělat, co se smí a nesmí učit, stejně jako jak, co a proč jsou budovány vztahy, většinou založené na primárních pečovatelích z tohoto období.

Příklady otevírajících tvrzení by mohly zahrnovat:

• I přesto, že tomuto dítěti nebylo dovoleno prozkoumávat svět, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a dodávám mu odvahy.

• I přesto, že toto dítě bylo ignorováno, já nyní toto dítě hluboce a cele uznávám a miluji.

• I přesto, že toto dítě bylo totálně přemožené vnějším světem, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám za ně zodpovědnost.

• I přesto, že se na toto dítě příliš spěchalo a tlačilo, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám. 


Jako vždy ke každému kolu připojte jedno kolo s: 

„Nyní toto dítě hluboce a cele léčím ze všech jeho zranění, která utrpělo během tohoto období života.“

2 roky – 6 let

Toto je období rozvoje základního pocitu sebe sama – kdo jsme a jaké je naše místo v tomto světě. Mnoho neužitečných konceptů sebe sama je vytvořeno během tohoto období , které možná zahrnují první kontakty s organizovaným učením a které jsou esencí pro podnikání spousty velkých úkolů, které se zakládají na učení a změnách v budoucnu.

Příklady otevírajících tvrzení by mohly zahrnovat: 

• I přesto, že toto dítě bylo děvče, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám.

• I přesto, že se toto dítě učilo příliš pomalu, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám.

• I přesto, že se tomuto dítěti říkalo, že je „malý spratek“, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a přijímám.

• I přesto, že toto dítě bylo zneužíváno, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a vážím si jej.

• I přesto, že toto dítě bylo odlišné, já nyní toto dítě hluboce a cele miluji a vážím si jej.


Jako vždy, ke každému kolu připojte všeobecné: 

„Nyní svou láskou hluboce a cele léčím všechna zranění, která toto dítě utrpělo v tomto období.“

A dál až do dospělosti

Změny a učení samozřejmě nepřestávají, když je nám 6 let. Bylo by velice cenné pokračovat v cestě časem od 6 let do období –náctiletých až teenagerů, dokud nedosáhnete bodu ukončení, a nebudete cítit, že bylo dosaženo zralosti a dospělosti.

Pravdou je, že mnoho z nás ve věku 40, 50, 60 let a více nikdy skutečně nepocítilo, kdy se stali opravdu dospělými. Mnozí z nás mají z takového stavu hrůzu a aktivně s ním bojují z mnohých důvodů, hlavní je, že ti kdo nám byli prezentováni jako modely dospělosti nebyli ti, kterými bychom se někdy vůbec chtěli stát.

Domnívám se však, že prozkoumání vnitřního dítěte a více specifické léčení vnitřního dítěte může pomoci toto dokončit.
Převzetím zodpovědnosti opravdovým dospělým způsobem jsem vyléčili jak stará zranění minulosti, tak i vytvořili kompletně nový, náš vlastní model dospělosti našich minulých já.

Toto léčení má prioritu před jakýmikoliv dalšími snahami.

Vytisknout

Když jde intenzita (SJS) nahoru místo dolů

Napsal Sindy dne .

Zdravím všechny,


Většina z nás je zvyklá pozorovat u klientů, že stupnice intensity jde dolů po použití EFT. V některých případech se však stalo, že se intenzita zvýšila. Toto může být pro některé začátečníky matoucí dokud není rozeznáno, že zvyšující se intenzita obvykle signalizuje naléhavost více důležité záležitosti. EFT Master Pat Carrington byla toho svědkem mnohokrát a sdílí svoje zkušenosti u tohoto fenoménu. Objímá Gary
By Patricia Carrington, Ph.D. EFT Master


Pozorovat u klienta stupnici intenzity, která jde nahoru místo dolů je docela známá příhoda pro ty, kteří praktikují EFT. Tato reakce je zřídkavá a pokud se tak stane, je to důležité znamení. Co nám to říká je, že klient při EFT uvolní určité emoce a na povrch se může vynořit něco mnohem důležitějšího v podobě ještě silnějších emocí. Je to dobré znamení a vyžaduje určitou dávku zkušeností od terapeuta EFT.
Důvod pro tuto paradoxní reakci je ten, že EFT je velmi účiná metoda, při které se někdy záležitosti mohou zdát horší před tím, než se uleví. Je to pro to, že se vynořují emoce, které někdo často schovával i sám před sebou.


Často si všímám, že v pozadí nějakého somatického problému je silná emoce, která se projevuje jako fyzický symptom. Jedna z takových emocí, která se projevuje nepřímo je zlost, zřejmě proto, že zlost se musí v naší společnosti skrývat. Představme si, že je někdo naštvaný na svého šéfa v práci. V takové situaci, kdyby se ta osoba snažila si pomoci s EFT, tak to může vést ke komplikaci I přes to, že záměr by pozitivní a to může odradit osobu od dalšího použití EFT.


Zkušený EFT praktik může pomoci tomu člověku určit, co je jeho problém použitím EFT ho vyřešit. Např. objektivní třetí osoba by mohla navrhnout tomu rozlobenému člověku, aby použil frázi jako “I přesto, že jsem rozčílený”, což je dost obecné. Já místo toho vyberu frázi na akceptování té situace a na odpuštění si za to, že je ten člověk nahněvaný.
Když je ta osoba připravena udělat pozitivní rozhodnutí, jejich fráze může být něco jako “ I přesto, že jsem naštvaný, rozhoduji se akceptovat svoji zlost”


Tato fráze může aktivovat konstruktivní síly v jednotlivcově podvědomí, tak že se s tím vztekem může vypořádat konstruktivně. Pokud taková podobná situace nastane v nepřítomnosti EFT praktika, doporučuji, aby osoba nejdříve odpustila a akceptovala tu danou emoci a potom vytvořit frázi, která dovolí vyjádření zlosti či jiné emoci.


Ve zkratce, když stupnice intenzity jde nahoru, znamená to, že se dostáváte do hloubky a na kloub problému. V takovém případě je dobré vyhledat zkušeného praktika EFT.


Pat Carrington 
Pro potřeby Institutu energetické psychologie přeložila Ing. Lenka Beťková